Mes tai atliekame kokybiškai!

Ikiteisminis skolos išieškojimas (skolos perdavimas išieškojimui)

Skolos perdavimas išieškojimui UAB ITM Inkasso

Ikiteisminio skolos išieškojimo proceso metu mes susisiekiame su skolininku, išsiaiškiname jo finansinę padėtį, skolos atsiradimo priežastis. Nesant prieštaravimų, suderiname įsiskolinimo padengimo galimybes. Jei skolininkas nesutinka geranoriškai sumokėti skolą arba yra nemokus, dažniausiai tokiu atveju priimamas sprendimas išieškoti skolą teisminiu būdu arba siūlyti fizinio asmens bankrotą.

Toks skolos išieškojimo būdas efektyvus tais atvejais, kai nesuėję senaties terminai, reikalavimas yra aiškus ir išieškotinas, o taip pat skolininkas nereiškia prieštaravimų.

Įvairios bendradarbiavimo formos

UAB ITM Inkasso savo klientams siūlo tokias sutartines bendradarbiavimo formas:

  • Susitarimas dėl reikalavimo teisės perleidimo (cesija) – klientas perleidžia skolų išieškojimo įmonei teisę reikalauti iš skolininko sumokėti skolą. Vaizdžiai tariant, šiuo atveju pasikeičia kreditoriai – skolininko kreditoriumi tampa skolų išieškojimo įmonė. Kaip taisyklė, skolų išieškojimo įmonei perleidžiamos visos teisės, susijusios su skola, tame tarpe ir teisė reikalauti palūkanų, delspinigių, baudų. Toks susitarimas paprastai naudojamas kai perleidžiami vienetiniai reikalavimai.
  • Atstovavimo sutartis – pagal tokį susitarimą klientas suteikia skolų išieškojimo įmonei įgaliojimus veikti jo vardu ir atstovauti kliento interesams išieškant skolą.
  • Bendradarbiavimo sutartis – susitarimas su klientu, kuris paprastai sudaromas tam tikram laikotarpiui, kai išieškojimui yra teikiama eilė skolinių įsipareigojimų.

Paspauskite žemiau esantį mygtuką ir pateikite paslaugos kainos užklausą

Išsiųsti užklausą